WYGODA I ELEGANCJA w doskonałej formie
od 1998r.
wartość koszyka: 0 zł, koszt dostawy od 20 zł, do darmowej dostawy brakuje 5 zł
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE w 2 krokach
  wariant cena ilość wartość rabat
koszt dostawy od 20 zł, do darmowej dostawy brakuje 5 zł
do zapłaty 0 zł
KOD RABATOWY
OK
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE w 2 krokach


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.jardex.pl (dalej sklep internetowy), prowadzonym przez JARDEX sp. z o.o. ul. Rolnicza 8, 44-240 Żory,  NIP 6511739382, REGON 389710310, KRS 0000916905 (dalej Sprzedawca). Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej sklepu internetowego.

1. Zakres obowiązywania Regulaminu
Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla klientów detalicznych i biznesowych.

2. Zawarcie umowy
Prezentacja produktów w sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych w aplikacji sklepu internetowego funkcji i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Potwierdzenie i finalizacja zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku „zamawiam i płacę”. Wybranie tego przycisku jest równoznaczne ze złożeniem wiążącego strony umowy zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpływu i rejestracji zamówienia w systemie informatycznym sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Potwierdzenie zamówienia i zawarcie umowy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (e-mail), na adres wskazany w zamówieniu.

3. Opinie konsumenckie
Opinie w sklepie są sprawdzane pod kątem autentyczności przed ich publikacją. Pochodzą  od konsumentów, którzy w rzeczywistości kupili/używali oceniane produkty. Korzystamy z rozwiązań Trusted Shops jako niezależnego dostawcy usług w zakresie pozyskiwania opinii. Trusted Shops podjął działania mające na celu zapewnienie autentyczności opinii, więcej informacji pod tym linkiem https://help.etrusted.com/hc/pl/articles/4419944605341.

4. Język i zasady utrwalania umowy
Umowa sprzedaży zostaje zawarta drogą elektroniczną, jednakże Sprzedawca utrwala jej treść na piśmie w języku polskim. Treść umowy zostanie przesyłana pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Kupującego, wskazany w zamówieniu. Informacje dotyczące zamówienia dostępne będą także na koncie klienta w sklepie internetowym.

DOSTAWA

1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich a szczegółowe informacje o warunkach dostawy dostępne są także w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym.
2. Sklep oferuje DARMOWĄ DOSTAWĘ w granicach Polski na cały asortyment ze wskazanymi poniżej firmami kurierskimi:
 • 0 zł - odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (Żory, ul. Rolnicza 8)
 • 0- kurier GEODIS przesyłka paletowa (wysyłka w ciągu 7-10 dni roboczych + dostawa w ciągu 2 dni)
 • 0- kurier POCZTEX (wysyłka w ciągu 7-10 dni roboczych + dostawa w ciągu 2 dni)
3. Realizacja zamówienia poza granice Polski (cała Europa) następuje po wpływie środków na konto Sprzedawcy a czas wysyłki wynosi 7-10 dni roboczych. W przypadku zamówienia produktów o dużych gabarytach lub wadze, kiedy kalkulacja kosztu wysyłki zagranicznej z firmy kurierskiej wyniosłaby powyżej 400 zł / € 90 wycena jest przygotowywana indywidualnie z opcją rezygnacji kupującego bez ponoszenia przez niego żadnych kosztów.
4. W przypadku wysyłki do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów może ulec zwiększeniu o wartość należnych opłat
    celnych

PŁATNOŚĆ

1. Sklep oferuje następujące metody płatności:

 • pobranie (zapłata przy odbiorze, przy kwocie powyżej 5.000 zł wymagana jest zaliczka 30%)
 • PayU (szybki przelew bankowy)
 • BLIK
 • e-Raty on-line (10 rat 0%)
 • karta / Google Pay / Apple Pay
 • PayPo (odroczona płatność do 30 dni do wartości 2.000 zł)
 • przelew PLN: 09 1090 2590 0000 0001 4941 0002 ; JARDEX ul.Rolnicza 8
 • przelew w EURO: IBAN: PL 42 1090 2590 0000 0001 4854 3877 ; SWIFT: WBKPPLPP ; JARDEX ul.Rolnicza 8
 • przelew z odroczonym terminem 14 dni (szkoły, urzędy i jednostki budżetowe)

  2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności, za zamówione produkty i koszty dostawy. W przypadku gdy Kupujący wybrał formę zapłaty "za pobraniem" realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Zamówienie ulega anulowaniu, jeśli wpłata środków za zamówione produkty nie nastąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia. Zamówione produkty do momentu rejestracji wpłaty, nie będą w sklepie zarezerwowane.


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, bez względu na to czy jest konsumentem czy też nie, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Możliwość odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie zamówionego produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie zamówionego produktu.
 2. O odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem na adres sklep@jardex.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu (pobierz wzór).
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zostaną zwrócone wszystkie dokonane płatności, w tym różnica kosztów pomiędzy otrzymaną przez Sprzedawcę należnością za dostawę i kosztem najtańszej opcji dostarczenia oferowanej przez Sprzedawcę o której mowa w Regulaminie. Zwrot należności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie woli Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Strony umowy uzgodnią inny sposób. Kupujący w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca , w przypadku gdy produkty zostały już wysłane do Kupującego, zastrzega sobie prawo, wstrzymania się ze zwrotem należności do czasu zwrotu produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Produkty należy odesłać niezwłocznie na adres Sprzedawcy tj.: JARDEX sp. z o.o. ul. Rolnicza 8, 44-240 Żory, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało wysłane do Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy.
 6. Koszty zwrotu produktów ciążą na Kupującym.
 7. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 8. Kupujący, celem usprawnia procedury zwrotu, zobowiązany jest wraz z produktem zwrócić Sprzedawcy dowód zakupu (faktura lub paragon).
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co odpowiada wyborowi przez kupującego rodzaju i koloru tkaniny oraz wybarwienia drewna. Niniejsza podstawa prawna szerzej opisana jest w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Art. 38 pkt 1 ppkt 3.
 

REKLAMACJE: ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ / WADY

 1.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Kupującym przysługuje prawo określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). Na zasadach tam określonych Kupujący może żądać naprawy lub wymiany produktu niezgodnego z umową bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny produktu albo odstąpić od umowy.
 2.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności zamówionego produktu z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego produktu określony został dłuższy termin przydatności do użycia.
 3. Zarówno Kupującym którzy są konsumentami jak i tym którzy nimi nie są przysługuje prawo składania reklamacji w ramach rękojmi z powodu wad fizycznych i prawnych w terminie 2 lat od wydania towaru.
 4. W przypadku gdy Kupującemu z tytułu zakupionego produktu przysługuje na ten produkt dodatkowa gwarancja, Informacje dotyczące jej warunków Sprzedawca dołączy do przesyłki produktu. Warunki gwarancji dostępne będą także w aplikacji sklepu internetowego.
 5. Zwrotu reklamowanego produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy tj. JARDEX sp. z o.o. ul. Rolnicza 8, 44-240 Żory.
 6. Reklamacje należy złożyć na druku reklamacji, który stanowi załącznik do Regulaminu (pobierz druk).
 7. Reklamacje można składać:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jardex.pl
  b) na piśmie na adres: JARDEX sp. z o.o. ul. Rolnicza 8, 44-240 Żory
  c) telefonicznie pod numerem 534 162-074


USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zalecane jest włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz akceptacji plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć, bez zbędnej zwłoki, wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.
 3. O wszelkich ujawnionych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usługach sklepu internetowego Kupujący mogą powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@jardex.pl. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.  

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

 1. Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnych pod tym linkiem.


POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Informujemy, że Kupującym będącymi Konsumentami przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
 2. Ponadto pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
   
4.6